Alles wat leeft, eet, en alles wat eet, poept. Levende organismen zijn in dat opzicht niet veel meer dan een maagdarmstelsel dat voedsel opneemt, verwerkt en weer uitschijt. Zowel het wegnemen van het voedsel als het toevoegen van uitwerpselen aan een milieu, hebben een vaak complex en verregaand effect op de leefomgeving. Elk organisme heeft zijn eigen functie en houdt daarmee het milieu in balans, het wegvallen van een organisme zorgt voor een verstoring  van de balans en kan dus verregaande gevolgen hebben.

 

Vrijwel geen enkel dier jaagt op walvissen, ze staan tenslotte aan de top van de voedselpiramide. Zelf eten ze alleen maar krill, kleine kreeftachtigen, die in de oceaan in werkelijk ongelooflijk grote aantallen voorkomen en door veel dieren als voedselbron worden gebruikt. Je zou dus denken dat een afname in de walvissenpopulatie een positief effect op die van het krill zou hebben. Minder is echter waar.

 

Toen men vorige eeuw massaal op walvissen jaagde en de populaties daarvan wereldwijd met miljoenen afnamen, nam tegelijkertijd ook die van het krill af. Ondanks dat er minder krill werd gegeten, kwam er toch minder krill voor. Nu eten walvissen veel, en poepen ze dus ook veel. Het was juist de afname van deze poep die zo’n negatief effect op het krill had. Walvissenpoep is namelijk een belangrijke bron van voedsel voor fytoplankton, het bevat veel ijzer, wat een cruciale rol in de voedselketen speelt. Krill leeft van fytoplankton en het afnemen van hun voedselbron had dus een direct negatief effect op hun populatie en op die van alle dieren die daarvan afhankelijk zijn.

 

Helaas had het ook een negatief effect op het klimaat. Men praat graag over onze bossen als de longen van de Aarde, maar de oceanen worden vaak vergeten. Fytoplankton zet het broeikasgas CO₂ om in zuurstof. Zo'n 40 procent van de CO₂ die de mensheid uitstoot, wordt door de oceanen geabsorbeerd. Een afname van de walvispopulatie heeft dus ook een direct effect op de opwarming van de Aarde.

 

Lees ook: Walvissen en seks, Walvis bulla, Grote dennensnuitkevers en klimaatverandering (Hylobius abietis), Bij en lavendel, Bacteriën spelen een belangrijke rol bij de voortplanting van soorten, Poep is bruin en De gemeentes en hun bladblazers.