wilde zwanen (Cygnus cygnus) 1-2017 3629Grote vogels zoals ganzen en zwanen worden vaak met een halsband gemerkt in plaats van met een pootring. Dat maakt ze makkelijker te identificeren. Toch vind ik het er raar uitzien, die harde band om zo’n slanke nek. Ik weet wel dat een vegetarische zwaan niet, zoals een aalscholver of reiger, in één keer grote brokken voedsel door hoeft te slikken, maar het lijkt me toch verre van comfortabel.

 

wilde zwanen (Cygnus cygnus) 1-2017 3636Wilde zwanen zijn wintergasten. Ze broeden in Scandinavië of Rusland en overwinteren in Nederland. Je ziet ze steeds vaker in het noorden en oosten van ons land, bij de Oostvaardersplassen, de Veluwerandmeren of zoals deze bij de Amsterdamse waterleidingduinen.