tycho brahe museum 8-2015 7856Op Ven, het eiland dat Tycho Brayhe van de Deense koning had gekregen, en waar hij veel van zijn astronomische waarnemingen heeft gedaan, ligt het Tycho Brahe museum. Tijdens mijn vakantie zijn we er speciaal voor naar Zweden afgereisd (tijdens de tijd van Tycho, was dit nog Deens grondgebied). Tycho Brahe is een van de meest kleurrijke personen uit de geschiedenis. Hij wist met het blote oog verbluffend nauwkeurige waarnemingen van de steren en onze planeten te maken. Het Tycho Brahe museum gaat dan ook uitgebreid in op de manier en nauwgezetheid waarmee hij de sterren in kaart bracht, maar gaat volledig voorbij aan de man zelf. Niets over wie hij was, niets over zijn privé-dwerg, zijn relatie met de koningin van Denemarken, zijn dronken eland of de dubieuze omstandigheden van zijn dood. En dat terwijl dit de man is die een duel aanging vanwege een wiskundige formule, naar wie een krater op de maan én op mars zijn vernoemd, die model heeft gestaan voor Shakespeares Hamlet en die meerder malen is opgegraven. Er wordt zelfs nergens gesproken over zijn gouden neus. In zijn eigen museum, op zijn eigen eiland wordt de persoon Tycho Brahe teruggebracht tot een voetnoot in de wetenschapsgeschiedenis.   

 

Lees ook: Tycho Brahe.