to train up a child“Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him”. Deze tekst komt uit Proverbs 13:24, uit de English Standard Version Bijbel. In de Nederlandse Jongerenbijbel staat: Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft tuchtigt hem.

 

Andere bijbelversies en vertalingen kennen verschillende varianten van deze tekst maar ze komen allemaal op het bekende 17e eeuwse “Spare the rod, spoil the child” gezegde van Samuel Butler neer. Veel fundamentalistische gelovigen lezen in deze Bijbeltekst een advies om kinderen lijfstraffen te geven. Als je een kind niet zou disciplineren zou het volgens hen nooit gehoorzaamheid en goede manieren kunnen leren.

 

Dit Bijbelcitaat werd en wordt gebruikt om de meest afschuwelijke kindermishandeling te rechtvaardigen. Dergelijk misbruik wordt zelfs openlijk gepropagandeerd. Zo kun je To Train Up A Child, een boek dat regelmatig onder “christenen” wordt verspreid, openlijk bij Amazon kopen. Dit boek van Michael en Debi Pearl wordt binnen sommige geloofsgemeenschappen aan volgers, pasgetrouwden en jonge ouders uitgedeeld.

 

Sommige kleingeestige gemeenschappen sturen hun kinderen niet naar school en geven ze thuis les. Ze zijn zo bang dat hun kinderen andere ideeën of opvattingen aanleren dat zij bij voorbaat hun wil al willen breken. Gehoorzaamheid en conformisme worden belangrijker gevonden dan zelfstandigheid en ontwikkeling. Deze mensen vinden in het boek van de Pearls een rechtvaardiging en handleiding om hun pasgeboren kinderen te mishandelen.

 

Enkele passages uit het boek:

 

"Training is the conditioning of the child's mind before the crisis arises; it is preparation for future, instant, unquestioning obedience".

 

"If you have to sit on him to spank him then do not hesitate. And hold him there until he is surrendered... Defeat him totally."

 

“For the under one year old, a little, ten- to twelve-inch long, willowy branch (striped of any knots that might break the skin) about one-eighth inch diameter is sufficient. Sometimes alternatives have to be sought. A one-foot ruler, or its equivalent in a paddle, is a sufficient alternative. For the larger child, a belt or larger tree branch is effective”.

 

Al veel te veel kinderen zijn aan dergelijke “goedbedoelde” disciplinaire handelingen overleden. Maar zelfs na meerdere rechtszaken, petities en aangiftes is To Train Up A Child nog steeds verkrijgbaar. De Pearls zelf wuiven alle kritiek weg en zijn ervan overtuigd dat zij Gods goede werk doen.

 

Lees ook: De vloek van Cham.