thesunsetlimitedThe Sunset Limited Is een door Cormac McCarthy geschreven toneelstuk over twee mannen in een kamer die met elkaar praten. De hoofdpersonen, Black en White, een zwarte ex-gevangene en een blanke professor praten over de door Black verijdelde zelfmoordpoging van White. The Sunset Limited is de naam van de trein waarvoor White zich wilde werpen. Het toneelstuk begint in de kamer van Black waar hij White mee naar toe heeft genomen en hij hem van zijn doodswens probeert af te praten. Gaandeweg krijg je brokjes informatie over beide personen die verklaren waarom en waarin beide tegenover elkaar staan. White is door zijn logica alle geloof in de mens en diens bestemming verloren en Black is door zijn geloof gedwongen White van diens ongelijk te overtuigen. Er zijn nagenoeg geen handelingen, het hele toneelstuk wordt gedragen door de pracht en kracht van de dialoog. De subtitel van dit boek/toneelstuk is A Novel in Dramatic Form.

 

Juist omdat het taalgebruik zo levendig en rijk is zou je overdreven veel betekenis aan de inhoud van de woorden kunnen hechten. Mensen zijn tenslotte altijd op zoek naar tekst en uitleg. Als je die fout met dit boek maakt doe je het echter geen eer aan. Het zijn niet de atheïstische en religieuze inzichten die dit werk zijn waarde geven. De diepere waarde zit hem in het feit dat beide personen, ondanks hun volstrekt tegenstrijdige emoties, toch genegen zijn elkaar te woord te staan en naar elkaar te luisteren. Het wonder van communicatie, die vrijwel onmogelijke brug tussen twee verschillende personen, wordt hier door woorden tot stand gebracht. Waarschijnlijk heeft Cormac McCarthy ook om die reden de taal, de dialoog, en niet de handeling tot onderwerp gemaakt.