Ik vind dat je overal de spot mee mag drijven, met de ergste ziektes en de intiemste emoties. In het beste geval vind je humor op een plaats waar je die niet had verwacht en dwingt het je om je opvattingen tegen het licht te houden, in het slechtste geval ben je beledigd. En iedereen die vindt dat hij nooit beledigd mag worden is mij veel te star om aan de samenleving te mogen deelnemen. Als je de grenzen van het toelaatbare nooit opzoekt, zul je merken dat het ontoelaatbare toeneemt. Het aantal onderwerpen waar je de spot niet mee mag drijven zal toenemen, totdat het er zoveel zijn dat niemand ergens meer iets over durft te zeggen. Zonder spot geen relativering en zonder relativering geen zelfreflectie. En iedereen die niet bereid is om naar zichzelf te kijken, neemt zichzelf veel te serieus. 

 

Lees ook: De steen des aanstoot en de vermoorde onschuld, De vervolging van de atheisten en De tirannie van de geloofsovertuiging.