smaakIn tegenstelling tot wat men vaak denkt heeft de tong geen echte smaakzones. Er zijn geen aparte locaties op een tong waar je de verschillende smaken mee kunt proeven. De Harvard psycholoog Edward G. Boring (echte naam!) is mede schuldig aan deze mythe. Hij heeft een obscuur Duits proefschrift uit 1901 vertaald waarin ene D. P. Hanig melding maakte van deze smaakzones. In diens “Zur psychophysik des Geschmackssinnes” openbaarde deze zijn onderzoek naar de toen nog vier basissmaken; zoet, zuur, zout, en bitter. Momenteel weten we echter dat er nog een vijfde smaak, umami,bestaat. Proefondervindelijk dacht hij een landkaart van de smaakzones op de tong te kunnen samenstellen. Waarschijnlijk sloot dit beeld aan bij de verwachtingen want het geloof in deze smaakzones is zeer wijd verspreid. Het onderzoek is echter waardeloos want vrijwel iedereen kan overal op zijn tong alle smaken proeven, er zijn slechts minimale verschillen.