Jacob schaap 2-2013 3878Jacob schapen zijn kleine taaie meestal zwart-wit gevlekte schapen. Het is een erg oud ras dat zonder al te veel menselijke bemoeienis en selectie wist te overleven. Ze dragen hun naam vanwege de vermelding van zwart-witte schapen in Genesis (30:31-43). Jacob zou de gevlekte schapen uit zijn schoonvaders kudde hebben gebruikt om mee te fokken. Dit ras zou daarna de menselijke expansie door Noord Afrika, Sicilië en Spanje naar Engeland hebben vergezeld. Het is een polyceraat ras dat nageslacht met twee, vier of zelfs zes horens kan krijgen. Vier is echter de norm en deze horens kunnen in sommige gevallen de meest uiteenlopende richtingen in groeien.