Scholekster (Haematopus ostralegus) 4-2017 0370Na de kievit misschien wel onze bekendste zwart-witte vogel. Hoewel ze nog steeds het meeste aan de kusten worden gezien, kom je ze steeds regelmatiger ook meer inlands tegen. Langs onze kust en die van Europa en Groot Brittannië verblijven veel scholeksters het gehele jaar, aan de kusten van Scandinavië, Azië en Afrika echter alleen tijdens de zomer of winter.

 

Scholekster (Haematopus ostralegus) 4-2017 0019Scholekster (Haematopus ostralegus) 4-2017 0409Scholeksters zijn territoriaal en vormen vaak grote leefgemeenschappen. Dat brengt echter een risico met zich mee, want net als alle andere vogels schijten ze vaak tijdens de vlucht. Je ziet dan ook regelmatig scholeksters met witte krijtstrepen over hun rug of vleugels omdat ze net even op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren.

 

Net als kieviten lokken ze belagers bij hun nesten vandaan. Door te doen alsof ze moeilijk lopen of vleugellam zijn, strompelen ze steeds verder van hun nest vandaan, waarbij ze goed opletten of ze worden gevolgd. Pas als ze hun belager ver genoeg van hun nest hebben gelokt, vliegen ze weg.

 

Lees ook: Kievitten op Schiermonnikoog (Vanellus vanellus).