Bij de geboorte raken de verschillende platen waaruit een schedel zijn opgebouwd elkaar nog niet, zij zijn met flexibele naden aan elkaar verbonden en groeien langzaam naar elkaar toe. Dit vergemakkelijkt niet alleen de geboorte maar geeft de schedel ook de mogelijkheid om te groeien. Op latere leeftijd, als de schedel volgroeid is sluiten deze naden zich veelal en vormen de schedelplaten één aaneengesloten geheel. De sagittale suture is de verbinding tussen beide pariëtale botten van een schedel. De term komt van het Latijnse Sagitta, dat pijl betekent. Deze sagittale lijn of pijlnaad deelt het schedeldak in twee gelijke symmetrische helften op. Veel anatomische modellen zijn over deze sagittale snede doorgezaagd. Een dergelijke doorsnede laat zowel goed de binnen- en buitenkant van een schedel als de bilaterale symmetrie er van zien.

 

sagittaal snede kattenschedel 2-2013 3842sagittaal snede kattenschedel 2-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kattenschedel is op zo’n manier doorgezaagd. Beide helften zijn door een klein scharnier verbonden en de schedel kan naar believen worden geopend en gesloten. In geopende toestand zijn de verschillende botten van de binnenkant van de schedel en de diverse schedelholtes goed te bestuderen. Dergelijke modellen werden vroeger veel bij anatomische lessen gebruikt.