Een morfeem is een deel van een woord dat niet in kleinere woorddelen met een eigen betekenis kan worden opgesplitst. Een portmanteau is een combinatie van woorden waarmee in één woord iets gezegd kan worden waar men normaal meerdere woorden voor nodig zou hebben. Zo is het woord “blog” een portmanteau van “web” en “log”. Een portmanteaumorfeem is dus ook niet in meerdere losse betekenisvolle delen op te splitsen maar geeft wel in één woord een betekenis weer waar men normaal gesproken meerdere woorden voor nodig zou hebben. Deze portmanteaumorfemen komen vooral in de polysynthetische talen voor. Zoals in het Inuktitut, de belangrijkste Eskimotaal van Groenland.

 

In deze polysynthetische taal kan men met één werkwoordsvorm iets zeggen waar wij in het Nederlands zelfs een hele zin voor nodig zouden hebben. 'Tusaatsiarunnanngittualuujunga' is zo’n werkwoordsvorm. 'Tusaa' (horen) krijgt hier vijf uitgangen, die achtereenvolgens ‘goed’, ‘kunnen’, ‘niet’, ‘heel erg’ en ‘ik’ betekenen. 'Tusaatsiarunnanngittualuujunga' betekent dus ‘ik kan het niet erg goed horen’. In deze samengestelde werkwoorden kunnen zelfs zelfstandige naamwoorden worden opgenomen. Het woord ‘Mivviliarumalauqturuuq’ (‘hij zei dat hij naar de landingsbaan wilde gaan’), is dus evenveel een werkwoordsvorm als een hele zin.