ovula ovum 11-2012 1638Deze maagdelijk witte eier-kauries komen in het Indo-Pacifische gebied voor op een diepte van 2 tot 20 meter. Ze worden gemiddeld tussen de 6,5 en 7,5 cm groot en leven voornamelijk op algen en zacht koraal. Het schelp-oppervlak lijkt volmaakt glad, maar bij sommige oudere exemplaren vind je hele fijne spiraalribbeltjes. De mantel van deze slak is pikzwart en de ventrale flappen daarvan komen bij de rug van het huis samen en omhullen dus meestal de gehele schelp. Bij jonge exemplaren heeft deze mantel een groot aantal geelwitte uitstulpingen (sensor papillen) waardoor ze sterk op giftige Nudibranchia van het Phyllidae geslacht lijken. De mantels van oudere exemplaren dragen een patroon van kleine witte stippen. Bij verstoring “scheurt” deze mantel over de rugzijde van de schelp open waardoor het ei-witte slakkenhuis bloot komt te liggen en de slak zich er helemaal in terug kan trekken.

ovula ovum 11-2012