Het is een oudere uitdrukking en je hoort hem niet zo vaak meer maar toch komt hij voor in meerdere talen. Iemand zonder manieren noemt men soms een ongelikte beer. In het Duits zeggen ze ein ungeleckter Bär in het Engels one unlicked cub en in het Frans un ours mal léché.

 

In de dertiende eeuw schreef Jacob van Maerlant al het volgende over beren: “Die moeder scept die jonghe lickende met hare tonghe.” Dit gaat terug op een oud volksgeloof dat al voorkwam bij de Romeinen. Beertjes zouden te vroeg worden geboren en alleen maar hun fatsoen kunnen krijgen als de moeder hen doorlopend in vorm heeft gelikt. Een beertje dat niet voldoende wordt gelikt ontwikkeld zich tot een ruw en ontembaar beest, een ongelikte beer.