NHR 182 2-2013 3224Over niet al te lange tijd wordt in Tilburg het gemeentelijk monument aan de Noordhoekring 182 omgebouwd tot een dependance voor het St. Odulphuslyceum. Oorspronkelijk was dit echter een textielschool. F.C. De Beer ontwierp het in 1928 en tussen 1930 en 1958 heeft het de Tilburgse Textielschool gehuisvest. Boven de entree hangt nog steeds een bronzen plaquette die naar de textielindustrie verwijst. In 1958 maakte deze school echter plaats voor de politie en van 1958 tot 1997 was het pand het Hoofdbureau der Politie van Tilburg. Nadat het daarna nog een aantal jaren heeft leeggestaan kreeg het in 2005 opnieuw de bestemming van een school. In dit geval De Nieuwste School. Deze verhuisde in 2011 echter naar een andere locatie en sindsdien staat het pand leeg.

 

NHR 182 2-2013 3165Het grote gebouw is leeggehaald en opgeruimd. De lokalen en gangen zijn kaal en er staan nergens tafels of stoelen. Buiten een gedenksteen is weinig meer dat aan de geschiedenis en functies van het oude gebouw herinnert. Het is een verzameling van lege kamers, kale muren, openstaande deuren, vloerbedekking en linoleum. Juist deze leegte, deze afwezigheid van bewoning en gebruik, maakt dit een interessante locatie.

 

Klik hier voor meer foto's van NHR 182.