diogenes van sinopeDe tendens van onze tijd is “meer met minder”. We zijn er allemaal van doordrongen dat we meer moeten gaan doen met minder middelen. Want het gaat niet goed, onze welvaart neemt af. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, onze welvaart groeit alleen wat minder langzaam. Want als ik goed om me heel kijk zijn we nog steeds behoorlijk wel-varend. We schieten misschien niet meer als een speer door het water, maar van zinken is nog lang geen sprake. Misschien moeten we met zijn allen gewoon eens even een beetje dobberen. Hebben we gelijk de tijd om eens goed om ons heen te kijken en in plaats van over onze economie een keer over onszelf na te denken. Want laten we eerlijk zijn, we willen meer (al of niet met minder) maar weten niet eens goed wat nou meer is en hoeveel meer we eigenlijk nodig hebben.

 

Maar goed, ik wijk af. Meer met minder, meer omzet, meer werk en meer welvaart met minder mensen, minder kosten en in minder tijd. Een tandje hoger zoals de bedrijfseconomen graag zeggen, dol als zij zijn op sportanalogieën. Iedereen moet er even wat harder aan trekken, wat dieper gaan, wat harder lopen. Als we er met ons allen de schouders onder zetten krijgen we die economie wel weer op gang. Er is echter één klein probleem en dat is kwaliteit, kwali-tijd. Sommige dingen kun je niet meer maken door er minder voor te gebruiken. Sommige dingen worden alleen maar beter door er in te investeren. Door er juist meer tijd en meer mensen voor te nemen. Dus eigenlijk beter door meer. Ik wil de ouder nog horen die werkelijk denkt zijn kinderen beter te kunnen opvoeden door er minder tijd voor te nemen of de trainer die denkt zijn team beter op een wedstrijd voor te bereiden door minder te gaan trainen (sportanalogie).

 

In al onze angst (lekker aangewakkerd door de media en de politiek) vergeten we dat we misschien wel blij mogen zijn met wat we al hebben bereikt. Dat nu de tijd is aangebroken om te gaan evalueren. Hoeveel welvaart kunnen we aan? Hoeveel economie hebben we nodig? Misschien is de enige juiste manier wel die van meer geluk met minder welvaart. Meer duurzaamheid met minder producten, meer productiviteit met minder overwerkte mensen, meer tijd met minder schade.