mugWereldwijd is er geen dier dat zoveel menselijke slachtoffers maakt als de mug. Het is de onbetwiste koning der massamoordenaars. ISCA Technologies heeft met fondsen van de Bill and Melinda Gates Foundation nu een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee ze het aantal mensen dat door muskieten wordt gestoken hopen terug te dringen. Malaria is een van de gevaarlijkste ziektes die door een muggenbeet kunnen worden overgedragen en runderen kunnen deze, voor mensen vaak dodelijke ziekte niet krijgen. De ISCA wil nu een speciaal parfum ontwikkelen waarmee zij runderen kunnen bespuiten. Dit geurtje zou ervoor zorgen dat koeien naar mensen ruiken en dat zou dus veel malariamuggen naar hen toe moeten lokken. Door deze koeien tegelijkertijd met insecticiden te bespuiten leggen de malariamuggen na het steken het loodje. Er is ook nog een voordeel voor de koe, omdat zij naar mens ruikt is ze ineens een stuk minder aantrekkelijk voor insecten die haar normaal gesproken het leven zuur maken.