clairplus mbiBlijkbaar is een laagje titaandioxide en wat Uv-licht van de zon voldoende om stikstofdioxide af te breken en de luchtvervuiling terug te dringen. De innovatieve gevelsteen Clairplus MBI heeft een speciale coating waardoor één vierkante meter baksteen evenveel lucht kan zuiveren als een grote boom. Deze uitvinding is onlangs door de Technische Universiteit Eindhoven getest en de resultaten zijn buitengewoon veelbelovend. Een straat van deze stenen kan de hoeveelheid stikstofoxiden met 45% verlagen. De coating laag werkt als een katalysator die de schadelijke oxiden omzet in onschadelijk nitraat dat met regenwater wordt weggespoeld. Een bijkomend voordeel van deze coating is dat vuil en alg zich er moeilijker aan kunnen hechten en de stenen dus ook langer schoon blijven.