Leikeven 4-2017 8264Bij landgoed Huis ter Heide ligt, tegenover afvalverwerking De Spinder, het Leikeven. Er zitten altijd meeuwen, al was het maar omdat ze graag op de stortplaats schooieren, maar ook zwanen, eenden, ganzen en reigers kom je er regelmatig tegen. Door deze grote plas loopt een houten vlonderpad van waaraf je een mooi uitzicht over het ven en de reflecties in het wateroppervlak hebt. De afwateringssloot die hier in 1200 oorspronkelijk was gegraven, noemde men in de volksmond laaij. Later is dat naar leike verbasterd en kwam het ven als Leikeven bekend te staan.

Leikeven 4-2017 8267Leikeven 4-2017 8397Leikeven 4-2017 8370Leikeven 4-2017 8270