Hygieia Neurenberg 7-2017 9566Deze sip kijkende dame is Hygieia, de godin van gezondheid en hygiëne.  Als personificatie van properheid staat deze ernstige maagd op haar smalle voetstuk boven een  drogisterij in Neurenberg. Net als andere grote steden heeft Neurenberg veel overlast van duiven. Nu zijn witte strepen duivenstront op een beeld nooit echt gewenst, maar voor een godin van de hygiëne valt deze bevuiling natuurlijk extra zwaar. In een laatste wanhopige poging door het stadsbestuur om Hygieia tegen deze onterende verontreiniging te beschermen, heeft men een visnet om haar heen gespijkerd. Helaas lijkt het eerder alsof ze haar hiermee willen beletten om van ellende naar beneden te springen.

 

Lees ook: Marco d'Agrate's Bartolomeus, Ernest Barrias: Les Nubiens dit aussie Les chausseurs d'Alligators aka The Alligator Hunters en Nicholas Read en het monument voor Elizabeth Nightingale.