heksensteen+etretat+08-2010+9691Heksenstenen zijn stenen met een natuurlijk gat erin. Ze zijn door stromend water uitgehold en zouden de positieve kracht hiervan vasthouden. Een dergelijk steen is een symbool van de aarde moeder en er worden nog steeds magische eigenschappen aan toe gekend. Als je door het gat van deze stenen heen zou kijken zou je aardgeesten en elfen kunnen zien.

 

In de Middeleeuwen werden ze gebruikt bij het melken. Als de melk door het gat heen liep zou ze niet schiften. Deze stenen werden ook bij stallen opgehangen om te voorkomen dat heksen de dieren ´s nachts naar buiten zouden nemen om ze te berijden. Om dezelfde reden droegen kinderen heksenstenen aan een koord om de nek. Het zou voorkomen dat heksen ´s nachts bij het kind op de borst gingen zitten om hen nachtmerries te geven. Dit soort stenen werden ook aan de voorplecht van een boot bevestigd om de bemanning te beschermen tegen ongelukken en de gevaren op zee. Verder zouden deze stenen nog het boze oog kunnen afweren, pijn weg kunnen nemen en water kunnen zuiveren. Je zou de kracht van een heksensteen kunnen vergroten door er vloeistof doorheen te gieten. Meestal werd hier melk of bier voor gebruikt.