Een poos geleden heb ik een nare ervaring gehad. ’s Nachts werd ik wakker met een raar beeld voor ogen. Eerst dacht ik dat ik nog sliep en droomde. Ik had het benauwd, voelde pijn op mijn borst en kon me moeilijk oriënteren. In mijn slaapzak had ik me zo gedraaid dat mijn armen onder mijn borst klem lagen en ze waren koud en pijnlijk.

 

Met mijn ogen dicht zag ik overal om me heen vleeskleurige spaghettislierten die in groepen naast elkaar bewogen en elkaar af en toe kruisten. Op elk kruispunt kwam er een knoop met een gezicht naar voren dat me even aankeek en daarna weer naar achteren tussen de slierten verdween. Continu waren er meerdere van deze knopen die me aankeken, verdwenen en ergens anders weer naar voren kwamen. Omdat ik ervan overtuigd was dat ik droomde ging ik rechtop zitten en deed mijn ogen open. Iets dat ik normaal gesproken, als ik me realiseer dat ik droom, ook kan. Maar het beeld verdween niet. Er achter kon ik zwak de donkere kamer onderscheiden maar hoe ik ook keek of knipperde de sliertgezichten bleven me aanstaren.

 

Benauwd en nu ook enigszins angstig vroeg ik aan mijn partner of ik nog sliep, zij deed het licht voor me aan en zei dat ik wakker was. Het beeld verdween echter niet. Ik bleef duizelig en kon haar niet goed zien. Door de vleesslierten heen zag ik haar vaag bewegen en hoorde ik haar praten. Telkens als ik mijn ogen bewoog, bewoog het beeld mee, alsof het achter mijn ogen bestond en niet ervoor. Ik kon er niet in rondkijken. Het bleef exact op hetzelfde punt. Waar ik ook heen keek, de slierten bleven waar ze waren en van voren naar achter en over elkaar heen golven. Het duurde lange minuten voor het beeld van de kamer duidelijker dan de slierten werd en nog langer tot ik ze helemaal niet meer zag.

 

Ik heb geen flauw idee waar dit rare beeld vandaan kwam. Iemand heeft gesuggereerd dat het door zuurstofgebrek werd veroorzaakt. Dat zou in elk geval wel de benauwdheid en pijn op mijn borst verklaren. Het was een verontrustend beeld waar ik nog regelmatig aan terug moet denken.

 

Lees ook: Nachtmerrie en Twijfels in het donker.