Grote Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 3-2016 5674Nederland kent een aantal grote aalscholverkolonies, één daarvan ligt in de Amsterdamse waterleidingduinen. Tijdens een buitengewoon gure dag was ik daar laatst gaan fotograferen. De kolonie zie, hoor en ruik je al van verre. Aalscholvers zijn forse, tot 1 meter, grote vogels, die gezamenlijk heel wat kabaal kunnen maken. De bomen waar ze in nestelen en de grond eronder zijn bedekt met hun witte uitwerpselen. Deze stront is zo zuur dat nagenoeg alle begroeiing in de kolonie sterft. Alles ruikt er sterk naar vis en guano. De meeste Aalscholvers krijgen nu hun mooie zomerkleed. De veren op hun kop en bij hun wangen kleuren dan grijs en ze krijgen witte plekken op hun dijen. Aalscholvers behoren tot een hele oude vogelfamilie, één die nog sterk lijkt op de allereerste vogels die ooit tegelijkertijd met de dinosauriërs leefden.