facebook-like-butonHet Nederlands kent woorden voor alle mogelijke gradaties van neerslag. Zo kan het miezeren, plenzen, gieten of hozen. Maar om aan te geven of iets goed of fout is hebben we maar twee woorden. We moeten uit de bijwoorden of de context bepalen in hoeverre een fout ook echt fout is en of iets goeds ook echt goed is. We kennen geen woorden voor iets dat fout is maar geen serieuze consequenties heeft of voor iets dat goed is maar slechts in geringe mate. Zo genuanceerd als onze taal kan zijn als het gaat om neerslag is ze zwart-wit als het gaat om goed of fout.

 

Met dank aan Nemo.