Gewone Kikkerschelp (Bufonaria rana)Kikkerslakken (Bursidae) danken hun naam aan hun wrattige paddenhuidachtige uiterlijk. Ze zijn nauw verwant aan de tritonhorens en leven in warm ondiep water. De Gewone kikkerschelp dankt zijn wetenschappelijke naam aan de padden (Bufo) en de kikkers (Rana). Hij wordt ongeveer 7,5 cm groot en is heel algemeen. Boven aan de mondopening ligt de diepe inkeping van het anale kanaal. Deze valt steeds samen met de vorige posities van dit kanaal en vormen twee grote vinnen aan beide zijkanten van de schelp.