Tegenwoordig is alles en iedereen gelijk. Gebaseerd op onze democratische beginselen is de stem en mening van een ieder evenveel waard, man of vrouw, debiel of Nobelprijswinnaar. En we gaan zelfs nog een stapje verder, niet alleen de meningen zijn evenveel waard ook de kwaliteiten. Een vrouw kan evenveel als een man, een Neger evenveel als een Eskimo.

 

Maar, hoewel we wel steeds deze gelijkheid prediken handelen we er niet naar. Zo houden mannen en vrouwen nog steeds gescheiden sportwedstrijden en krijgen vrouwen bekers voor prestaties waar mannen voor gediskwalificeerd zouden worden. Op zich vind ik dat prima, ieder het zijne, anders zit je bij de Olympische Spelen alleen maar naar mannen te kijken. Maar als we wel het lichamelijke verschil tussen een man en vrouw als reden tot gescheiden wedstrijden zien waarom dan niet het verschil tussen bijvoorbeeld een Neger en een Eskimo?

 

Momenteel zijn er bar weinig Bosjesnegers die het wereldrecord hoogspringen houden en volgens mij heeft nog nooit een Eskimo een marathon uitgelopen.

 

Zou het voor die Bosjesnegers en Eskimo’s niet veel leuker zijn als zij ook in een aparte categorie mochten sporten?