geldboom 1geldboom 3

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik deze foto's voor het eerst zag, dacht ik dat het een kunstenaarsinitiatief was. Maar deze mooie geldbomen met hun reptielachtige structuur hebben een andere herkomst.

 

Mensen gooien al eeuwen muntjes in waterbronnen. Omdat men vroeger geloofde dat water een bron van leven was, werden bronnen als een geschenk van de goden gezien. Ook zou bronwater genezende krachten bezitten en dus allerlei kwalen kunnen genezen. De wachters van deze heilige bronnen zouden iemands wens vervullen als ze een offer kregen. Hieruit is later de gewoonte ontstaan om muntjes in een waterbron of put te werpen. Aangezien het volgens het geloof ook uitmaakte hoe het muntje op de bodem landde was het zinvol om meerdere muntjes te werpen om er voor te zorgen dat de wens uitkwam. Maar niet alleen bronnen waren heilig, men geloofde ook dat er bomen waren die door goden werden bewoond, misschien is daar de gewoonte in Engeland uit ontstaan om in sommige bomen munten te slaan. In de bossen bij Cumbria en Portmeirion in Engeland zijn er bomen waar al sinds 1700 munten in worden geslagen. Net zoals men in Afrika spijkers in bepaalde beeldjes slaat hoopt men dat de boom door het offer van de munt een wens vervult of de kwalen van de gever wegneemt. Deze munten mogen echter niet worden verwijderd, want op dat zelfde moment zou de eigenaar weer ziek kunnen worden.