Dark energy is een onbekende en onzichtbare vorm van energie die moet verklaren waarom de uitdijing van het heelal versnelt. Het is een hypothese uit de 90er jaren van de vorige eeuw die, ondanks dat er veelal wordt aangenomen dat hij juist is, vooralsnog niet is bewezen. We kunnen alleen de vermeende effecten ervan waarnemen, niet de bron zelf. Eén van de meest in het oog springende effecten is de bekende roodverschuiving van sterren. Deze verschuiving suggereert dat het heelal zich de laatste helft van zijn bestaan sneller uitbreidt.

 

Een team van Spaanse wetenschappers claimt echter dat het zinloos is om naar het bestaan van dark energy te blijven zoeken omdat de hele hypothese verkeerd is. Volgens hun kunnen alle effecten die wij aan het bestaan van dark energy toekennen, worden verklaard door het feit dat de tijd zelf steeds langzamer loopt. Zij stellen dat de tijd sinds het ontstaan van het heelal langzaam tot stilstand komt en uiteindelijk helemaal zal stoppen.

 

De vermoedelijke versnelling van het uitdijende heelal en de roodverschuiving van de sterren zou volgens hen verklaard kunnen worden door het verschil in snelheid tussen de tijd waarin het licht van de sterren die wij zien bestonden en onze huidige vertraagde tijd. Het duurt heel lang voor het licht van een ster ons bereikt, in die tussentijd kan onze tijd al langzamer zijn gaan lopen. Dit verschil in snelheid kan de illusie creëren alsof alles van ons wegsnelt. De vertraging van de tijd zou nagenoeg onmerkbaar langzaam gaan, maar gezien de enorme afstanden die het licht van sterren afleggen alleen daar zichtbaar zijn.

 

Lees ook: Entropie en tijd enTijd is kou.