Vandaag is het de internationale dag voor de rechten van de mens en de International Humanist and Ethical Union (IHEU) heeft een uniek en vernietigend document uitgegeven. Uit hun onderzoek komt overduidelijk naar voren dat in veel landen atheïsten, humanisten, rationalisten en vrijdenkers stelselmatig worden benadeeld ten opzichte van “gelovigen”. Dit beperkt zich niet alleen tot de extreem Islamitische landen, ook in Amerika, Turkije, Indonesië en Tunesië worden niet-gelovigen als buitenstaanders behandeld, gediscrimineerd en vervolgd. In zeven staten in de VS mogen atheïsten zelfs geen openbaar ambt bekleden. Het rapport vermeldt 60 landen waar atheïsten worden beperkt in hun mensenrechten, zoals het recht van meningsuiting, hun toegang tot openbaar onderwijs en hun baankansen. Er zijn zelfs gevallen bekend waar men niet mocht trouwen of werd geëxecuteerd als men zich afwende van het geloof van hun ouders.

 

Dat religies al eeuwen lang hun volgelingen aansporen om andersdenkenden buiten te sluiten is op zich niets nieuws. Dat er nu een prestigieus rapport naar buiten wordt gebracht dat dit bevestigt echter wel. Eeuwen lang heeft de angst voor religieus geweld en machtsmisbruik andersdenkenden ervan weerhouden om zich daar over uit te spreken. Als moderne opvattingen met middeleeuwse religies in de clinch raken blijken het de atheïsten te zijn die het onderspit delven. Ook in onze “moderne” maatschappij wordt er nog steeds sneller gesproken over discriminatie van, dan door, religieuze groeperingen.

 

Lees ook: De tirannie van de geloofsovertuiging.