De woordherkomst of ontstaansgeschiedenis van een woord (etymologie)verklaart waar een woord vandaan komt en geeft een historische verklaring voor de manier waarop de vorm van een woord tot stand is gekomen. Veel woorden hebben een boeiende en verrassende oorsprong. Eén van deze woorden is het woord entomologie.

 

De woordherkomst van entomologie (insectenkunde) heeft te maken met de insnijdingen die insectenlijven kenmerken. Het Griekse éntoma (insecten) hoort bij het werkwoord entémnein (insnijden), het woord entomologie is hiervan afgeleid. Plinius de Oudere heeft het Latijnse insectus gebruikt als leenvertaling van éntoma. Insectus is het voltooide deelwoord van insecare (insnijden). Plinius noemde de insecten zo vanwege “de insnijdingen, die het lichaam verdelen in afzonderlijke delen”. In het Nederlands gebruikte men in de 16e eeuw het woord kerfdiertjes. Waarbij men kerf moet lezen als insnijding, inkeping. Zo hebben het Latijnse insect, het Griekse éntoma en het Nederlandse kerfdiertje een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. Allen verwijzen naar de morfologie van het grootste phylum van de arthropoda.