chez les trappistes FFelicien Rops (1833-1898) mocht graag spotten met de dubbele moraal en excessen van hen die zich verschuilden achter het kleed van de kerk. Op deze litho van Rops uit 1859 zie je een aantal monniken en een novice gezamenlijk een groot boek bestuderen. Je blik wordt dadelijk naar het midden van het beeld getrokken waar je het onderwerp van hun fascinatie kunt lezen; ‘La destruction de Sodome’ (de vernietiging van Sodom). Terwijl de novice gespannen zijn soutane samenknijpt kun je goed de verschillende reacties, zoals nieuwsgierigheid, perversie, hartstocht en verbazing, van de monniken die zich aan de tekst staan te verlustigen aflezen.

 

Rops zei zelf over dit werk dat hij er geen antiklerikale bedoelingen mee had, hij vond het slechts leuk om: ‘te spotten met de hypocrisie van mensen, liberaal of katholiek, die pronken met deugden die ze niet hebben’. Toch liegt de verklarende tekst onder aan zijn litho er niet om: ‘Chez les trappistes où l’on inculque aux infants la morale par des bouches que l’église seule a ouverts’ (bij de trappisten, alwaar men kinderen de moraal inlepelt via mondjes die uitsluitend door de kerk geopend worden). Een overduidelijke aanklacht tegen het vele kindermisbruik door de kerk. Een aanklacht die tot ver in de 21e eeuw door galmt.