charles cunningham boycottIn 1880 nog voor de twintigste eeuw aanbrak dook in Europa overal het woord boycotten op. Van Rusland (bojkotirovat) en Spanje (boycotear) tot aan Nederland (boycotten) toe had men gehoord van een Ierse kwestie die overal veel stof deed opwaaien. Kapitein Charles Cunningham Boycott was een Britse rentmeester in het Ierse graafschap Mayo die zelfs na meerdere mislukte oogsten nog steeds dezelfde hoge pachttarieven van zijn pachters eiste. Deze pachters stonden op het punt om Boycott te lynchen maar de Land League, een vereniging die eerder was opgericht om pachters tegen dergelijk uitbuiting te beschermen riep hen op tot een geweldloze oplossing. Er werd door de Land League een campagne opgezet om Boycott volledig van de lokale gemeenschap te isoleren. Op 19 september 1880 hield de toenmalige voorzitter van de Land league Charles Stewart Parnell een toespraak voor een menigte leden waarin hij dit alternatief voor moord en geweld aandroeg:

 

“Ik wil u wijzen op een veel betere manier - een meer christelijke en menslievende manier, die de delende man een kans geeft zich te bekeren. Wanneer een man een boerderij overneemt die eerder is ontruimd, moet je hem mijden op de weg wanneer je hem tegen komt - je moet hem mijden in de straten van het dorp - je moet hem mijden in de winkel - je moet hem mijden op het kermisterrein en op de markt en zelfs in de kerk door hem alleen te laten zitten. Zet hem in een moreel Coventry door hem te isoleren van de rest van de maatschappij, alsof hij een melaatse is - je moet hem uw afschuw tonen voor de misdaad die hij gepleegd heeft.”

 

Deze hele zaak werd ruim in de pers uitgemeten. De meeste kranten zagen Boycot echter als slachtoffer. Een regiment soldaten en ruim 1000 man werden ingezet om Boycotts oogst te redden. Het heeft de regering toen £10.000,- gekost om een aardappeloogst van £350.- binnen te halen. Toch verliet Boycott op 1 december van hetzelfde jaar nog het land en werd Charles Boycott de allereerste mens die officieel werd geboycot. Sociale uitsluiting bleek een uiterst doeltreffend wapen.