titan carbon paper 3-2012 4553Toen we nog op typmachines werkten, hadden we allemaal wel wat velletjes carbonpapier in huis. Met dat zwarte knisperende blaadje doorslagpapier achter je brief kon je direct een kopie maken. Als je zoals ik een stevige aanslag had soms zelfs wel vijf kopieën tegelijk. Nu alle typmachines naar de rommelmarkt of zolder zijn verhuisd, gebruikt vrijwel niemand dit carbonpapier nog. Toch is het een fantastische uitvinding, en niet alleen voor brieven. Ik gebruik het vooral om snel en makkelijk een schets of tekening op een andere ondergrond over te brengen. Carbonpapier wordt om dezelfde reden nog steeds door veel pottenbakkers, tatoeëerders en kunstenaars gebruikt.

 

Dit oude pak Titan carbonpapier is van de Columbia Ribbon & Carbon Mfg. Co. Ltd. Dit Engelse bedrijf bestaat nog steeds en hun patent op een vernieuwd productieproces voor carbonpapier stamt al uit 1944.

 

Momenteel klinkt de tijd van typmachines en carbonpapier nog door in e-mails. Als je daarin iemand cc zet, krijgt buiten de ontvanger nog iemand een kopie, cc staat dan ook letterlijk voor carbon copy. Bcc staat voor blind carbon copy, de geadresseerde weet dan niet dat iemand anders een blinde kopie heeft gekregen.

 

Lees ook: Punaises.