Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7777Het gaat goed met de futenkolonie in de haven van Enkhuizen. Futen leggen gemiddeld drie a vier eieren, maar in de meeste nesten in de Compagnieshaven liggen er vijf. Een net gelegd futenei is bleekwit met een lichtblauwe glans. Omdat deze eieren in een nat nest worden gelegd, nemen ze langzaam de kleur van het rottende plantenmateriaal aan. Naarmate de eieren langer liggen, zijn ze steeds beter gecamoufleerd en binnen de maand dat de futen ze uitbroeden, verkleuren ze naar een gespikkeld geelbruin.

 

Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7736Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7706Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7448Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7786Deze eieren worden meerdere malen per dag voorzichtig gekeerd en beide ouders wisselen elkaar af op het nest. Een fuut is op het land heel wat minder behendig dan in het water en omdat zijn poten helemaal naar achteren op zijn lichaam staan, moet hij zich bij het eieren keren bijna dubbelvouwen om overal goed bij te kunnen.

 

Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7475Fuut (Podiceps cristatus) 4-2017 7312Omdat futen in kolonies broeden is er vaak onenigheid over nestmateriaal. Niet alleen proberen futen dit onderling bij elkaar weg te halen, ook meerkoeten pikken regelmatig wat takken onder een broedende fuut vandaan. Zelfs in een goed begroeid rietgebied blijft nestmateriaal heel gewild.

 

Lees ook: Futen in de haven van Enkhuizen.