brede wielwebspin (Agalenatea ridii)  1-2013 2042-Dit kleine karamelkleurige spinnetje met zijn witte koplampen is de enige Europese spin van het geslacht Agalenatea. Toen wij de kerstboom gisteren naar buiten zetten, kwam hij vanonder de piek gekropen. Brede Wielwebspinnen (Agalenatea ridii) zijn erg variabel van kleur en de twee witte vlekken op het abdomen zijn niet altijd aanwezig. Ze worden ongeveer 0,5 cm groot en hebben vaak een V-vormig teken op hun cirkelvormige achterlijf. De spinnen die je in deze maanden aantreft zijn jonge volwassenen, deze overwinteren en paren pas in het volgende jaar. De spin bouwt vaak een klein, van boven bezien open kommetje naast zijn web waar het zich verstopt. Het heeft voorkeur voor open en zonnige plaatsen en zit overdag midden in zijn wielweb. Je vindt ze overwegend op vegetatie van kalkarme gronden op ongeveer een meter hoogte.