gaten van een boorspons 10-2014 1180Op het strand vind je soms schelpen en stenen die doorzeefd zijn met gaatjes. Deze worden door de boorspons gemaakt. De goudgele of oranje sponzen boren zich in kalksteen of verlaten schelpen en  perforeren hun woning zodat er een stelsel van verbonden gangen en ruimtes overblijft. Als de spons leeft, bevindt ze zich in deze ruimtes en steekt er slechts een klein gedeelte door de boorgaatjes naar buiten. Daar bevinden zich dan haar in- en uitstroomopeningen. Individuen die dicht tegen elkaar aan leven kunnen zich tot één dier samenvoegen en er zijn exemplaren gevonden die een meter lang en een halve meter dik waren. Ze komen veelvuldig voor in de Oosterschelde, Wadden- en Noordzee. Hier boren ze zich het liefst in lege oesterschelpen.

 

Lees ook: Dode krabben, Schuim van de golven, Leven op dood, Bernard Courtois en blaaswier, Groene zee-egel (Strongylocentrotus droebachiensis) en Zeeklit (Echinocardium cordatum).