honingbij (Apis mellifera) 6-2019 9676Bij ons in de tuin is het momenteel een gegons van jewelste, vlinders, vliegen en bijen vliegen je om de oren. Wij zijn er aan gewend en genieten er van, maar sommige gasten zien we vaak toch even onrustig om zich heen kijken. Veel mensen willen wel bloemen in hun tuin, maar houden niet van insecten, terwijl onze kleine tuin een insectenparadijs is.

 

honingbij (Apis mellifera) 6-2019 9668honingbij (Apis mellifera) 6-2019 9673Onze tuin wordt vooral door veel verschillende bijen bezocht, dat komt omdat er bij ons overwegend inheemse planten groeien en we de tuin niet al te stringent bijhouden. Sinds ik een paar bijenhotels heb opgehangen merken we zelfs dat de diversiteit in onze tuin enorm is toegenomen. Ook komen bij ons vaak honingbijen langs, die komen vooral voor de lavendel. Ik weet niet waar de korf staat, maar omdat de meeste honingbijen niet verder dan 3 km foerageren, moet hij nog ruim binnen de stadsgrenzen staan. Blijkbaar is onze lavendel erg gewild, want hij wordt de hele dag door druk bezocht.

 

De laatste jaren ben ik slechts één keer door een bij gestoken en dat kwam omdat ik er op ging zitten. Een boze bij geeft een signaalstof af, die andere bijen waarschuwt, en zorgt er op die manier voor dat ze indringers gezamenlijk kunnen verjagen. Het nadeel voor ons is dat één boze bij er zo al zijn soortgenoten bij roept. Als er één begint te steken, steken ze allemaal. Bijen worden echter ook door bloemengeur getriggerd, vooral door lavendel. Als ze dat ruiken steken ze spontaan hun tongetjes uit. Het blijkt dat deze “eet-reactie” zelfs sterker is dan de “steek-reactie”. Ik kan dan ook rustig met mijn handen door de lavendel met bijen heen bewegen, ze zijn dan totaal niet in mij geïnteresseerd. Al hun aandacht gaat naar het voedsel verzamelen.

 

Bijen hebben als bestuivers een aandeel van ruim dertig procent in onze menselijke voedselketen. Het belang van deze insecten kan dus haast niet worden overschat. Sinds het begin van de 21e eeuw hebben we echter last van massale bijensterfte en nemen de populaties drastisch af. Gelukkig wordt men zich hier steeds bewuster van en zorgt men voor meer bloemen-diversiteit en broedmogelijkheden. Bermen worden met veldbloemen ingezaaid en minder vaak gemaaid en steeds meer mensen hangen bijenhotels op.

 

Lees ook: Grote Wolbij (Anthidium manicatum) en Tronkenbij (Heriades truncorum).