churchilldok+04-2010-2754

De Antwerpse haven verandert in rap tempo. De enorme stalen kranen die we eerder op het Churchilldok hadden gefotografeerd waren nu gesloopt. De grote stalen pijlers lagen in stukken geknipt op de grond, klaar om gerecycled te worden. En ook de grote kranen en machines van het Kanaaldok ( foto’s volgen nog ) worden gesloopt. Het oude havenbeeld met zijn hoge kranen, bakstenen gebouwen en houten opslagloodsen wordt langzamerhand vervangen door betonnen gebouwen en petrochemische installaties. churchilldok+07-2010Nu kunnen we nog een praatje maken met de havenarbeiders en redelijk ongestoord langs de kades struinen. Straks staan er allemaal hoge hekken omheen en wordt je door de bewaker bij de poort verteld dat je niet welkom bent en dat er niet gefotografeerd mag worden. Een goede reden om met onze documentatie reeks van de Antwerpse haven door te gaan.