Ambities zijn mooi, ze helpen ons uitdagingen te stellen en onszelf te beteren. Helaas zijn we gaandeweg wel een beetje vergeten welke ambities goed voor ons zijn. Tegenwoordig stellen bedrijven hoge eisen aan hun personeel, ze moeten ambitieus zijn. Zonder ambities geen toekomst, niet voor het bedrijf en niet voor het personeel. De gevraagde en verwachte ambities bij het personeel zijn natuurlijk carrièreambities.

 

Maar stel nu dat het iemands ambitie is om zijn werk zo goed en soepel mogelijk uit te voeren, zijn collega’s te steunen en altijd met plezier naar zijn werk te komen. Zo’n werknemer zit niet op carrièrestappen te wachten, hij doet ongeziene taken en wil graag gewaardeerd worden door zijn directe collega’s. Hij zal op een soepele manier met hen samenwerken. Helaas wordt deze werknemer waarschijnlijk niet aangenomen, hij is niet ambitieus genoeg. Nee liever hebben ze iemand die snel hogerop wil, het onderste uit de kan wil halen, wil opklimmen binnen het bedrijf. Deze werknemer is minder verdacht, hij past beter bij het beeld dat ze van zichzelf hebben. Deze werknemer doet echter alleen dat wat gezien wordt, hij functioneert volledig binnen het blikveld van zijn directe leidinggevende en zal geen ongezien werk doen. Hij zit niet te wachten op de waardering van zijn collega’s en vindt het zelfs niet belangrijk om soepel met hen om te gaan. Hij verwacht daar tenslotte toch niet lang te werken, want hij wil hogerop.

 

Dat de ambities van deze werknemer uiteindelijk contraproductief zijn voor het bedrijf zal waarschijnlijk niet door de directie worden opgemerkt, zij delen namelijk zijn ambities en zijn op dezelfde manier binnengekomen.

 

Het is jammer dat men tegenwoordig neerkijkt op mensen die hun ambities buiten hun werk leggen. Blijkbaar is men niet in staat om in te zien dat de huidige normen van maatschappelijke wenselijkheid en carrièrestappen lang niet altijd in het belang van de maatschappij of het bedrijf zijn.

 

lees ook Persoonlijke ambities