galileo middelvingerGalileo (1564-1642) weigerde, zoals vrijwel iedereen weet, om tegenover de kerk terug te komen op zijn opvatting dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Zelf wist hij het katholieke geloof goed te combineren met zijn heliocentrisch wereldbeeld. De kerk was echter niet zo flexibel en bestempelde hem als ketter. Hij werd tot twee maal toe door de inquisitie onderzocht en op hoge leeftijd alsnog met huisarrest bestraft. Na zijn overlijden werd hij in opdracht van de kerk in een bescheiden graf gelegd en het heeft tot 1737 geduurd voor men hem naar een passender mausoleum overbracht. Tijdens de exhumatie van Galileo’s lichaam wist Anton Francesco Gori een aantal vingers, waaronder de middelvinger van Galileo’s rechterhand, en een tand te ontvreemden. Deze relieken zijn nu te bewonderen in het Museo di Storia delle Scienza in Florence waar miljoenen mensen kunnen zien hoe Galileo zijn middelvinger naar de kerk uitsteekt. Het heeft de katholieke kerk drieënhalve eeuw gekost voor zij hun fout inzagen. Pas in 1992 sprak Paus Johannes Paulus II een officieel excuus naar deze grote wetenschapper uit en werd hij alsnog door de kerk als een gelovige erkend.  

 

Lees ook: De genitaliën van Biagio da Cesena.